New year's Resolutions tips and ideas

New year's Resolutions tips and ideas

רפואה אלטרנטיבית

Written By: admin - Jan• 15•10
רפואה אלטרנטיבית
המונח רפואה אלטרנטיבית (או רפואה משלימה) הוא כינוי לקשת רחבה של טיפולים רפואיים שאינם כלולים במסגרת הרפואה הקונבנציונלית המודרנית. הטיפולים הכלולים ברפואה האלטרנטיבית אינם מגובים במחקר מדעי וקיימות אסכולות שונות, שאינן קשורות בהכרח אחת בשנייה, המאמצות טיפולים שונים. מקור חלק גדול מענפי הרפואה האלטרנטיבית הוא במזרח אסיה, למשל הרפואה ההודית והרפואה הסינית. אולם, ישנן גם שיטות שמקורן בילידים הקדומים של יבשת אמריקה, ושיטות שמקורן באירופה, כדוגמת הומאופתיה וארומתרפיה.

כיום רבים מעדיפים להשתמש בשם רפואה משלימה במקום השם רפואה אלטרנטיבית. זאת כיוון שהשם “רפואה משלימה” מבטא את התפיסה המערבית, שלפיה הטיפולים המוצעים אינם באים להוות אלטרנטיבה לרפואה הקונבציונלית, אלא להוסיף לה ולהשלים אותה.

בישראל החליטה המועצה להשכלה גבוהה (ב-2009) שלא לאשר תארים אקדמיים למטפלים אלטרנטיביים, משום שלרפואה המשלימה “אין בסיס מדעי”

הערכה
הרפואה האלטרנטיבית כוללת בתוכה מגוון רחב של שיטות טיפול, החל בשיטות שזכו להכרה מדעית ונכנסו אל תוך הרפואה הקונבציונלית וכלה בשיטות שנחשבות מסוכנות. בישראל אין פיקוח מוסדר בתחום, וטיפול בלתי מקצועי עלול לגרום לנזק. עם זאת, רוב רובן של השיטות האלטרנטיביות אינו מזיק, למעט הנזק העקיף של ההימנעות מטיפול יעיל.

העוסקים ברפואה האלטרנטיבית משתמשים במגוון שיטות מרפא, ללא הזדקקות לתרופות העשויות חומרים סינתטיים, וללא שימוש במיכשור רפואי קונבנציונלי. יש גישות שמדגישות גם צריכה מאוזנת של רכיבי מזון כחלבונים, שומנים, ויטמינים ומינרלים. זרם מרכזי ברפואה האלטרנטיבית נקרא רפואה הוליסטית. זרם ×–×” מאופיין בתפיסתו הרואה באדם מכלול של גוף ונפש ושמה דגש על טיפול “שלם” הן בנפש והן בגוף. בבסיס התפיסה של גישות אלה עומדת האמונה שהגוף והנפש משפיעים ×–×” על ×–×”, וכאשר מופר האיזון באחד מהם, הדבר מתבטא במחלות והפרעות גם בשני.

בשנים האחרונות צוברת הרפואה האלטרנטיבית תאוצה ומודעות רבה. יש הרואים בכך תופעה שהיא חלק בלתי נפרד מן “העידן החדש”, מונח המבטא את ההתעניינות ההולכת וגוברת של ציבורים רחבים בחזרה לטבע, רוחניות ובעל טבעי. הדבר מתבטא, בין היתר, בהיצע נרחב של טיפולים, סדנאות וספרים. רוב קופות החולים בישראל מאפשרות היום קבלת טיפולים אלטרנטיביים במקרה שהחולה מעדיף זאת. על פי סקר שנערך במרכז הרפואי רבין, שהשתתפו בו ×›-130 רופאי משפחה מרחבי הארץ, עולה ×›×™ כשליש מהאוכלוסייה נעזרת בשירותי רפואה משלימה, לאחר כישלון הטיפול הרגיל או בעקבות הנחת הרופא שבעיית החולה היא בעיקרה נפשית.

לעתים קשה להבחין בין רפואה אלטרנטיבית לבין טיפולים, שהתשתית התאורטית שלהם היא מתחום הפסיכולוגיה – כמו ביופידבק או טיפולים שנגזרים מרעיונות רוחניים כלליים לשיפור עצמי ואינם קשורים בהכרח לבריאות – כמו יוגה.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *