New year's Resolutions tips and ideas

New year's Resolutions tips and ideas

Alternativ behandling: alternative behandlinger, alternativ behandling kræft

Written By: admin - Jan• 18•10
Alternativ behandling: RAB, SAB og SRAB
Der findes forskellige foreninger og paraplyorganisationer for alternative behandlere. Her er nogle af de vigtigste nævnt:

Registreret alternativ behandler (RAB):
– er en beskyttet titel, der kun må bruges af behandlere, der lever op til lovgivningens krav om uddannelse, etik, klagemulighed og god klinisk praksis. RAB er et resultat af et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet og trådte i kraft i 2004. Ordningen blev vedtaget for at skille skidt fra kanel, som det hed, og dermed hjælpe brugerne. Ordningen mødte dog også stor kritik, da den kunne ses som statens blåstempling af alternativ behandling.

Sammenslutningen for Alternative Behandlere (SAB):
– stiftet i 1984 med det formål at fremme samarbejde og udveksling af erfaringer på tværs af de forskellige alternative behandlingsformer. Der arbejdes blandt andet for momsfritagelse for de alternative behandlere og sygesikringstilskud til alternativ behandling. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling.

Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling (SRAB):
– stiftet i 1985 på baggrund af befolkningens stigende interesse for alternativ behandling. Har til formål at fremme dialogen mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere samt gensidigt udveksle informationer, erfaringer og meninger. SRAB ønsker at være et forum til inspiration og rådgivning for styrelser, ministerier og institutioner.

Alternativ behandling
Alternativ behandling er en betegnelse for en række behandlingsformer, der adskiller sig fra konventionel behandling og medicin. Dette kan bl.a. være homøopati, healing, zoneterapi, akupunktur, fysiurgisk massageterapi og kraniosakralterapi. Om samme fænomen anvendes også betegnelsen komplementær behandling eller medicin.

Behandlingsformerne er et alternativ til det etablerede sundhedsvæsen, der langsomt voksede frem i slutningen af det 19. århundrede.

Definition på alternativ behandling
Set fra et lovgivningsmæssigt perspektiv er alternativ behandling de behandlingsformer, der rækker ud over de behandlingstilbud, som tilbydes i det offentlige sundhedssystem, og som dermed ikke er underlagt Sundhedsstyrelsens tilsynskontrol.

Men det er også afhængigt af en historisk, social og kulturel sammenhæng. I en kulturel kontekst vil det fremgå hvilke medicinske traditioner, der er fremherskende i forskellige lande, og dermed hvilke der er alternative og hvilke der er konventionelle. Den sociale kontekst viser, at svaret også er afhængigt af den enkeltes personlige værdier og samfundsmæssige tilhørsforhold.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *