New year's Resolutions tips and ideas

New year's Resolutions tips and ideas

Đàn ông lăng nhăng thường kém thông minh

Written By: admin - Mar• 05•10

Dantri Vietnam: Không chỉ bị nhiều người khinh thường vì tính lừa dối, những ông chồng có “máu phản bá»™i” còn có chỉ số IQ thấp hÆ¡n bình thường – kết luận của các nhà khoa học Anh.

Tiến sĩ Satoshi Kanazawa, nhà tâm lý học tiến hóa, thuộc trường Khoa học chính trị và kinh tế London, cho biết đàn ông càng thông minh thì càng ít có khả năng lừa dối bạn đời.

Kết luận của ông dựa trên những nghiên cứu thông qua lịch sử tiến hóa của loài người rằng đàn ông luôn có thiên hướng đa thê. Tuy nhiên, xu hướng này ngày nay đã thay đổi. Tiến sĩ Kanazawa lý giải, quá trình tham gia vào một mối quan hệ tình dục chọn lọc là một cuộc cách mạng đối với đàn ông. Theo lý thuyết của ông, những người thông minh sẽ tiếp nhận quá trình tiến hóa đó để trở nên phát triển hơn.

Vì vậy, xét về tính trung thực, những người đàn ông nào không chịu tiếp nhận sự phát triển mà vẫn theo con đường cũ thì rõ ràng người đó kém thông minh hơn những người khác. “Lý thuyết này cho thấy nam giới thông minh sẽ coi trọng tình dục an toàn và chung thủy”, ông khẳng định.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Tâm lý xã hội này cũng cho thấy, những người thông minh sẽ ít có niềm tin vào Chúa hay có những tư tưởng bảo thủ. Phân tích nghiên cứu theo chiều dọc về sức khỏe thanh thiếu niên quốc gia Mỹ, tiến sĩ Kanazawa tìm ra rằng những người trưởng thành coi mình có tư tưởng phóng khoáng có chỉ số IQ trung bình là 106, trong khi những người theo tư tưởng bảo thủ thì chỉ số IQ trung bình chỉ là 95.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *