New year's Resolutions tips and ideas

New year's Resolutions tips and ideas

Archive for the 'Nederlands' Category

Alternatieve geneeswijzen: voor alternatieve geneeswijzen en, alternatieve geneeswijze, de alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen – Terminologie Onder alternatieve geneeswijzen vallen alle therapieën, geneesmiddelen en diagnostische handelingen waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit geleverd is, en die meestal niet aan medische faculteiten of officieel erkende paramedische opleidingen worden gedoceerd. Deze geneeswijzen worden ook door niet-artsen uitgeoefend. Naast genezing of behandeling van een ziekte, kunnen ze […]

Read the rest of this entry »