New year's Resolutions tips and ideas

New year's Resolutions tips and ideas

Archive for the 'Svenska' Category

Komplementärmedicin – Alternativmedicin,

Alternativmedicin: komplementärmedicin Alternativmedicinen har inget som helst offentligt erkännande i det svenska sjukvårdssystemet. Det finns inga statligt godkända utbildningar. Utländska utbildningar som är godkända av myndigheterna i andra EU-länder accepteras inte heller i Sverige. Branschorganisationen KAM har under ett antal år arbetat med frivillig certifiering av utbildningar för terapeuter och har som långsiktigt mål att […]

Read the rest of this entry »