New year's Resolutions tips and ideas

New year's Resolutions tips and ideas

Alternativní medicína: alternativni medicina, alternativní medicina, alternativní terapie

Written By: admin - Jan• 18•10

Alternativní medicína, též alternativní a komplementární medicína nebo jen CAM, je široký pojem zahrnující všechny metody neklasické medicíny. Jejich společným znakem je, že metody a postupy nejsou testovány na účinnost nebo v tomto testování selhaly, mnohdy jsou postaveny na alternativních filozofických názorech nebo na nepochopení či desinterpretaci poznatků moderní vědy. Mnohdy je neprovádí lékař, ale léčitel, který obvykle není právně odpovědný za poškození svého klienta. Často však jde o dobré praktické psychology a tak mohou pacientům skutečně pomoci s psychosomatickými poruchami.

Termín nekonvenční medicína vyjadřuje, že dané léčebné postupy nejsou uznány jako lege artis medicínské postupy, tedy že nebyly prověřeny podle pravidel klinického výzkumu. Zpravidla nejsou vyučovány na lékařských fakultách, i když i zde dochází k značnému obratu v posledních letech. Nejsou ani považovány za standardní způsoby léčby, dokonce nepatří ani do objemu zákonem vymezené zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami či jinými subjekty předplacené péče (zde se opět situace v jednotlivých zemích různí a obzvláště soukromé pojišťovny stále více zařazují některé nekonvenční služby do katalogu péče).

Termín komplementární medicína hovoří o tom, že mnohé nekonvenční postupy nejsou nasazovány místo standardních, nýbrž že je doplňují a že mají podpořit účinek vědecké medicíny či mají na léčbu navázat (především bylinné kúry, masáže, reiki, jóga, v určitých případech akupunktura atd.).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *