New year's Resolutions tips and ideas

New year's Resolutions tips and ideas

Archive for the 'alternativni medicina' Category

Alternativní medicína: alternativni medicina, alternativní medicina, alternativní terapie

Alternativní medicína, též alternativní a komplementární medicína nebo jen CAM, je široký pojem zahrnující všechny metody neklasické medicíny. Jejich společným znakem je, že metody a postupy nejsou testovány na účinnost nebo v tomto testování selhaly, mnohdy jsou postaveny na alternativních filozofických názorech nebo na nepochopení či desinterpretaci poznatků moderní vědy. Mnohdy je neprovádí lékař, ale […]

Read the rest of this entry »